WTO công bố thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 22% trong quý I/2011

Theo số liệu thống kê thương mại mới nhất được công bố ngày 01/6/2011 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổng trị giá thương mại hàng hóa của toàn thế giới trong quý I năm 2011 tăng mạnh 22% so với cùng kỳ năm 2010.

WTO lưu ý đến người dùng tin là các số liệu thống kê ngắn hạn về “trị giá” này không nên nhầm lẫn với các số liệu về tốc độ tăng trưởng thương mại hàng năm được đề cập trong Thông cáo báo chí ngày 7/04/2011 của Tổ chức Thương mại thế giới về tình hình thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2010. Vì khi tính đến chỉ số tốc độ tăng trưởng hàng năm các nhà thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thường căn cứ theo các số liệu về “khối lượng”, tức là sử dụng “giá so sánh”. Giá so sánh được tính toán ở đây là giá hiện hành đã được loại bỏ yếu tố “lạm phát”.

Các nhà thống kê của Tổ chức Thương mại thế giới cũng cho biết các số liệu về trị giá thương mại hàng hóa ngắn hạn này chưa được điều chỉnh yếu tố biến động mùa vụ vì thế diễn biến thương mại toàn cầu hàng tháng và quý về mặt trị giá so với kết quả thực hiện của cùng thời gian năm trước cũng chịu tác động đáng kể của các yếu tố có tính chất mùa vụ.

Biểu đồ 1: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn cầu

từ quý I/2008 đến quý I/2011

Đơn vị: Nghìn tỷ USD

 

Cũng theo Tổ chức Thương mại thế giới, căn cứ trên số liệu thống kê hàng tháng sẵn có của 70 nền kinh tế lớn trên thế giới (chiếm hơn 90% thương mại toàn cầu) cho thấy giá trị thương mại hàng hóa tăng mạnh trong tháng 3 năm 2011. Điều này phần nào đó cũng có thể cho thấy sự ảnh hưởng của yếu tố biến động mùa vụ trong số liệu thống kê. Đây là lần đầu tiên trị giá thương mại toàn cầu ở mức cao so với mức đỉnh điểm đạt được trong thời kỳ trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ tháng 7/2008.

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo tháng

của 70 nền kinh tế, 2008-2010

Đơn vị: Nghìn tỷ USD

Ghi chú: Nhập khẩu tính theo giá CIF và xuất khẩu tính theo giá FOB. Nguồn: WTO

 

Bảng 1: Thương mại hàng hóa thế giới theo khu vực và một số nền kinh tế,

từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2011

 

 

Xuất khẩu hàng hóa (%)

 

Nhập khẩu hàng hóa (%)

Quý I 2011/

Quý I 2010

Quý I 2011/

Quý IV 2010

 

Quý I 2011/

Quý I 2010

Quý I 2011/

Quý IV 2010

22

2

Toàn thế giới (a)

22

2

19

1

Bắc Mỹ

19

1

18

1

    Hoa Kỳ

19

1

17

3

    Canada

18

3

30

3

Nam và Trung Mỹ

27

-2

31

-10

    Bra xin

25

-3

18

3

Châu Âu

20

4

19

3

    Liên minh Châu âu (EU) (27)  (b)

19

4

16

4

            Nội khối EU

16

4

23

1

            Ngoại khối EU

23

4

28

3

Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS)

39

-14

24

1

    Liên bang Nga

41

-16

30

14

Châu Phi và Trung Đông

11

-3

25

-2

Châu Á (a)

26

4

26

-10

    Trung Quốc

33

5

42

16

    Ấn Độ

17

16

13

-5

    Nhật Bản

23

3

25

4

    Sáu Nền kinh tế Đông Á (c)

23

5

a/ Bao gồm cả tái xuất hoặc nhập khẩu để tái xuất khẩu.
b/ “Nội khối EU” là th
ương mại giữa các nền kinh tế thành viên EU; “Ngoại khối EU” là thương mại giữa các nền kinh tế thành viên EU với các nền kinh tế không phải là thành viên EU (các nền kinh tế thứ ba).
c/ Bao gồm Hồng Kông (trừ hàng hóa tái xuất), Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Thái Lan.

                                                                                                  Quang Huy (Theo Tổ chức thương mại thế giới - WTO)
 


Đ/c: 214 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão Quận 1
Tel:  (+84 8) 6685 0823 – (+84 8) 6299 0369
Fax: (+84 8) 6299 0369
Email: info@tranphamgia.com - tranphamgialtd@gmail.com